Autismecenter Nord-Bo

Autisme og ICD-11


Dato og tid

Onsdag d. 18. september 2019 kl. 09:30 til 13:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 11. september 2019 kl. 10:00

Sted

Autismecenter Nord-Bo
Lindholm Brygge 2-4
9400 Nørresundby
Denmark

Arrangør

Autismecenter Nord-Bo
+45 98279042
st@nordbo.dk

Formålet med kurset er, at du får kendskab til autismespektrumsforstyrrelse sådan som det defineres og beskrives i ICD-11. Herunder rationalet bag forandringerne i ICD-11 set i forhold til ICD-10, samt kendskab til de nye diagnostiske guidelines. Den kliniske anvendelighed af ICD-11 i forhold til autisme, samt hvilken indflydelse det kan få på fremtidig intervention og behandling, vil blive diskuteret.

Kurset vil gøre dig i stand til:
• At foretage relevante diagnostiske overvejelser om autismespektrumsforstyrrelse.
• At gøre relevante overvejelser omkring mulige konsekvenser i praksis af den nye måde at
diagnosticere autisme på. Herunder i forhold til intervention og behandling.

Indhold:
I de foreløbige udkast til ICD-11 ses, som i DSM-5, en introduktion af underkapitlet Neuroudviklingsforstyrrelser. Her er autismespektrumsforstyrrelse placeret sammen med kategorierne intellektuelle forstyrrelser, forstyrrelse af tale eller sprog, tics-forstyrrelser, ADHD m.fl., hvor autisme I ICD-10 har været kategoriseret som en psykisk udviklingsforstyrrelse. Den nyeste forskningsmæssige viden om ætiologien bag autisme samt øget viden om, hvordan autismesymptomer ikke kun er tilstede og fremtræder i barndom og ungdom, men fortsat er tilstede i voksenårene og dermed i et livslangt perspektiv, synes således afspejlet i den kommende revidering af ICD-systemet.

Der vil ved undervisningen blive sat fokus på forandringer i forhold til ICD-10, herunder på de faglige guidelines i ICD-11, samt den mulige betydning for diagnostik, behandling og andre støtteforanstaltninger i praksis. Litteratur ang. erfaringer med DSM-5 vil blive inddraget.

NB! Implementeringen af ICD-11 i Danmark er ikke omfattet af kurset, fordi det formentlig vil være for tidligt at sige noget om, hvordan det kommer til at foregå.

Undervisningsform:
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og mindre øvelser. Der inddrages case-materiale hvor kursisten selv får mulighed for at arbejde med og gøre sig overvejelser om de diagnostiske guidelines.

Målgruppe:
Kurset er på introducerende niveau og henvender sig primært til psykologer og læger, der arbejder med eller har interesse for autismespektrumsforstyrrelser. Det er en væsentlig fordel, hvis du som kursist har nogen erfaring med undersøgelse og diagnostik og/eller intervention i forhold til autisme.

Praktisk information:
• Dato: Onsdag d. 18/9-2019 kl. 09:30-13:30
• Sted: Autismecenter Nord-Bo, Lindholm Brygge 2-4 1.sal, 9400 Nørresundby
• Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 11/9-2019 www.nordbo.dk under kurser.
• Kursusholder: Center for autisme v. Psykolog Dorte Bek-Pedersen
• Pris: 1100.00 kr.
• Nem og gratis parkering lige ved døren
• 100 meter fra Lindholm Station (Bus og tog)
• Max. 25 deltagere

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Autismecenter Nord-Bo
+45 98279042
st@nordbo.dk