Autismecenter Nord-Bo

Aktuelle arrangementer

Studieliv - heldagskursus

Tilmeldingsfrist overskredet 24. maj 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Autismecenter Nord-Bo

Studieliv.. Målgruppen for kurset "Studieliv" er studievejledere, mentorere og undervisere på HF, alment gymnasium, VUC, studenterkurser, handelsgymnasium, handelsskoler og universiteter.

1.200 kr.

Læs mere

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Interview - Revideret (ADI-R)

Tilmeldingsfrist overskredet 27. maj 2019 til 28. maj 2019 - Autismecenter Nord-Bo

FORMÅL. At give den enkelte deltager et basalt kendskab til teori bag og praktisk anvendelse af ADI-R, som er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme eller det autistiske spektrum. OBS: 3-dages kursus

7.500 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag: Autisme og søvnvanskeligheder - Fagpersoner

13. juni 2019 kl. 14:00 til 18:00 - Autismecenter Nord-Bo

Søvn er afgørende for vores fysiske og psykiske trivsel og udvikling. Størstedelen af mennesker med autismespektrumforstyrrelse oplever søvnvanskeligheder enten kronisk eller i kortere eller længere perioder.

700 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag: Autisme og søvnvanskeligheder - Pårørende

20. juni 2019 kl. 14:00 til 18:00 - Autismecenter Nord-Bo

Søvn er afgørende for vores fysiske og psykiske trivsel og udvikling. Størstedelen af mennesker med autismespektrumforstyrrelse oplever søvnvanskeligheder enten kronisk eller i kortere eller længere perioder.

700 kr.

Læs mere

Fagpersonkursus Efterår 2019

16. september 2019 til 17. september 2019 - Autismecenter Nord-Bo

Kurset henvender sig til professionelle, f.eks. sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger, lærere, mentorer, støttepersoner, beskæftigelseskonsulenter, UU-vejledere eller PPR-personale, der arbejder med børn, unge eller voksne med autisme.

2.100 kr.

Læs mere

Autisme og ICD-11

18. september 2019 kl. 09:30 til 13:30 - Autismecenter Nord-Bo

Formålet med kurset er, at du får kendskab til autismespektrumsforstyrrelse sådan som det defineres og beskrives i ICD-11. Herunder rationalet bag forandringerne i ICD-11 set i forhold til ICD-10, samt kendskab til de nye diagnostiske guidelines.

1.100 kr.

Læs mere

Samtaleteknikker

4. oktober 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Autismecenter Nord-Bo

På dette kursus vil vi sætte fokus på de gensidige kommunikative udfordringer, der kan være i mødet med mennesket med autisme, set fra begge parter synsvinkler.

1.200 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag: Parforhold mellem mennesker med og uden autisme

10. oktober 2019 kl. 15:00 til 18:00 - Autismecenter Nord-Bo

Denne eftermiddag er målrettet voksne i et parforhold, hvor den ene i forholdet har autisme og den anden ikke har. Måske er parforholdet indgået med kendskab til autismediagnosen, måske er diagnosen først kommet til efter indgåelse af parforholdet.

300 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag: Autisme og sanseforstyrrelser - Pårørende

30. oktober 2019 kl. 14:00 til 18:00 - Autismecenter Nord-Bo

De fleste mennesker med autisme har sanseforstyrrelser på én eller flere sanser, men de kan komme meget forskelligt til udtryk; nogle overreagerer på sansestimuli, fx trækker sig ved larm, bliver forskrækket ved berøring, eller føler at tøj og

300 kr.

Læs mere

Autisme og sanseforstyrrelser

31. oktober 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Autismecenter Nord-Bo

De fleste mennesker med autisme har sanseforstyrrelser på én eller flere sanser, men de kan komme meget forskelligt til udtryk; nogle overreagerer på sansestimuli, fx trækker sig ved larm, bliver forskrækket ved berøring, eller føler at tøj og

1.200 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag for bedsteforældre og pårørende - Efterår

5. november 2019 kl. 14:30 til 17:30 - Autismecenter Nord-Bo

Som bedsteforældre og pårørende til et barn med autisme kan man opleve særlige situationer eller en særlig adfærd hos barnet, der kan være anderledes, end det man oplever hos andre børn.

300 kr.

Læs mere

Autisme og skolevægring Efterår 2019

14. november 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Autismecenter Nord-Bo

Heldagskursus for ppr-personale, skolepersonale, ledelse, myndighedspersoner. v/Annette Overgaard, specialpædagogisk konsulent og Catrine Madsin, autoriseret psykolog..

1.200 kr.

Læs mere

Kursus om sjældne genetiske syndromer

4. december 2019 kl. 09:00 til 16:00 - Autismecenter Nord-Bo

Indhold. Kursusdagen indeholder viden om, hvordan genetiske syndromer opstår, og hvad man kan være opmærksom på, når man skal identificere dem (ansigtstræk, organdefekter, risikoen for at overse symptomer mv.).

1.500 kr.

Læs mere

Om Autismecenter Nord-Bo


Kontaktoplysninger


Autismecenter Nord-Bo
Lindholm Brygge 2-4
9400 Nørresundby

Telefonnummer: +45 98279042
E-mail: st@nordbo.dk