Autismecenter Nord-Bo

Aktuelle arrangementer

Fagpersonkursus forår 2019

20. marts 2019 til 21. marts 2019 - Autismecenter Nord-Bo

Kurset henvender sig til professionelle, f.eks. sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger, lærere, mentorer, støttepersoner, beskæftigelseskonsulenter, UU-vejledere eller PPR-personale, der arbejder med børn, unge eller voksne med autisme.

2.100 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Autisme og skolevægring Forår 2019

5. april 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Autismecenter Nord-Bo

Heldagskursus for ppr-personale, skolepersonale, ledelse, myndighedspersoner. v/Annette Overgaard, specialpædagogisk konsulent og Catrine Madsin, autoriseret psykolog..

1.200 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag for bedsteforældre og pårørende - Forår

9. april 2019 kl. 14:30 til 17:30 - Autismecenter Nord-Bo

Som bedsteforældre og pårørende til et barn med autisme kan man opleve særlige situationer eller en særlig adfærd hos barnet, der kan være anderledes, end det man oplever hos andre børn.

300 kr.

Læs mere

Autismekonference Nordjylland 2019

2. maj 2019 kl. 09:00 til 16:00 - Comwell Hotel Hvide Hus

Autismekonference Nordjylland 2019 gæstes af en række spændende danske oplægsholdere, som med hver deres vinkel vil sætte fokus på "Livskvalitet og mening - det gode liv". Programmet vil løbende blive offentliggjort.. Mød Troels W.

995 kr.

Læs mere

Studieliv - heldagskursus

24. maj 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Autismecenter Nord-Bo

Studieliv.. Målgruppen for kurset "Studieliv" er studievejledere, mentorere og undervisere på HF, alment gymnasium, VUC, studenterkurser, handelsgymnasium, handelsskoler og universiteter.

1.200 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag: Autisme og søvnvanskeligheder - Fagpersoner

13. juni 2019 kl. 14:00 til 18:00 - Autismecenter Nord-Bo

Søvn er afgørende for vores fysiske og psykiske trivsel og udvikling. Størstedelen af mennesker med autismespektrumforstyrrelse oplever søvnvanskeligheder enten kronisk eller i kortere eller længere perioder.

700 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag: Autisme og søvnvanskeligheder - Pårørende

20. juni 2019 kl. 14:00 til 18:00 - Autismecenter Nord-Bo

Søvn er afgørende for vores fysiske og psykiske trivsel og udvikling. Størstedelen af mennesker med autismespektrumforstyrrelse oplever søvnvanskeligheder enten kronisk eller i kortere eller længere perioder.

700 kr.

Læs mere

Fagpersonkursus Efterår 2019

16. september 2019 til 17. september 2019 - Autismecenter Nord-Bo

Kurset henvender sig til professionelle, f.eks. sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger, lærere, mentorer, støttepersoner, beskæftigelseskonsulenter, UU-vejledere eller PPR-personale, der arbejder med børn, unge eller voksne med autisme.

2.100 kr.

Læs mere

Samtaleteknikker

4. oktober 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Autismecenter Nord-Bo

På dette kursus vil vi sætte fokus på de gensidige kommunikative udfordringer, der kan være i mødet med mennesket med autisme, set fra begge parter synsvinkler.

1.200 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag: Parforhold mellem mennesker med og uden autisme

10. oktober 2019 kl. 15:00 til 18:00 - Autismecenter Nord-Bo

Denne eftermiddag er målrettet voksne i et parforhold, hvor den ene i forholdet har autisme og den anden ikke har. Måske er parforholdet indgået med kendskab til autismediagnosen, måske er diagnosen først kommet til efter indgåelse af parforholdet.

300 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag: Autisme og sanseforstyrrelser - Pårørende

30. oktober 2019 kl. 14:00 til 18:00 - Autismecenter Nord-Bo

De fleste mennesker med autisme har sanseforstyrrelser på én eller flere sanser, men de kan komme meget forskelligt til udtryk; nogle overreagerer på sansestimuli, fx trækker sig ved larm, bliver forskrækket ved berøring, eller føler at tøj og

1.200 kr.

Læs mere

Autisme og sanseforstyrrelser

31. oktober 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Autismecenter Nord-Bo

De fleste mennesker med autisme har sanseforstyrrelser på én eller flere sanser, men de kan komme meget forskelligt til udtryk; nogle overreagerer på sansestimuli, fx trækker sig ved larm, bliver forskrækket ved berøring, eller føler at tøj og

1.200 kr.

Læs mere

Temaeftermiddag for bedsteforældre og pårørende - Efterår

5. november 2019 kl. 14:30 til 17:30 - Autismecenter Nord-Bo

Som bedsteforældre og pårørende til et barn med autisme kan man opleve særlige situationer eller en særlig adfærd hos barnet, der kan være anderledes, end det man oplever hos andre børn.

300 kr.

Læs mere

Autisme og skolevægring Efterår 2019

14. november 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Autismecenter Nord-Bo

Heldagskursus for ppr-personale, skolepersonale, ledelse, myndighedspersoner. v/Annette Overgaard, specialpædagogisk konsulent og Catrine Madsin, autoriseret psykolog..

1.200 kr.

Læs mere

Om Autismecenter Nord-Bo


Kontaktoplysninger


Autismecenter Nord-Bo
Lindholm Brygge 2-4
9400 Nørresundby

Telefonnummer: +45 98279042
E-mail: cho@nordbo.dk